Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Hình ảnh phật trong huyền môn.

Trương thiên sư

Thái thượng lão quân.

Tổ sư chà kha

Cửu thiên huyền nữ

Mẹ ngũ hành

Tổ sư lỗ ban

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét